Skip to content

Events

2024

February 1-2. Queer futures of AI? Possibilities, constraints and risks”
Location: Humlab at Umeå University

“Konferensen kommer att inrymma forskarpresentationer, en workshop om framtida studier och samarbeten samt en kurerad filmvisning. Syftet är att samla forskare inom AI, digital humaniora och genus- och queerstudier, för en transdisciplinär dialog om queera perspektiv på AI och vilka möjligheter, begränsningar och risker som framtida utökningar och integreringar av AI i samhället kan skapa.”

https://www.umu.se/nyheter/beviljas-medel-for-ai-konferens_11815467/